Search This Blog

Wednesday, 19 November 2014

Een nieuw jaar, een nieuwe start… Software Test Consultant zoekt nieuwe opdracht in 2015!

Al bijna vier jaar probeer ik vanaf deze plaats economische en politieke gebeurtenissen in Nederland, Europa en de rest van de wereld in kaart te brengen en te duiden. Op mijn eigen manier en normaalgesproken in de Engelse taal, teneinde een groter taalgebied te bereiken.

Ik wil mensen graag proberen uit te leggen hoe wij  in ons kleine Nederland of in ons (vooral in de Angelsaksische gebieden) vaak onbegrepen Europa naar dingen kijken. Of hoe het komt dat de Nederlandse economie zo moeilijk uit haar schulp kruipt, na zes jaar economische crisis. En hoe de Nederlandse huizenmarkt toch zo heeft kunnen ontsporen. Omdat dingen zelden zonder reden gebeuren, maar te vaak geduid worden door mensen die de reden niet kennen.

Zonder te willen stellen dat ik die redenen wél ken, probeer ik mijn steentje bij te dragen aan het vergroten van het wederzijds begrip in de wereld. En daarbij een tegengeluid te bieden tegen de ‘communis opinio’ (de algemeen heersende mening). Omdat die nu eenmaal lang niet altijd de juiste mening is.

Maar vanavond wil ik het een keer over mijzelf hebben. Aan het einde van dit jaar ga ik namelijk van baan veranderen.

Na ruim zes jaar voor een werkgever te hebben gewerkt als Software Test Consultant, wil ik met ingang van 2015 datzelfde beroep als freelancer gaan uitoefenen. Omdat ik zelf verantwoordelijk wil zijn voor de keuze van mijn opdrachten en meer verantwoordelijkheid wil dragen voor mijn eigen ontwikkeling en succes. En omdat ik denk dat ik goed in staat zal zijn om nieuwe ontwikkelingen in de markt en in mijn beroep te herkennen en op tijd hierop in te spelen.

Maar in mijn geval betekent het veranderen van baan ook dat ik een nieuwe opdracht als testmanager of als testconsultant moet vinden. Want hoewel de economie en politiek mijn hobby zijn, is ‘Software Test Consultant’ mijn beroep. Een beroep dat ik na 16 jaar en vele opdrachten bij verschillende (soorten) bedrijven nog steeds heel leuk vind. En een beroep waarin op dit moment heel veel dingen veranderen, dankzij nieuwe ontwikkelingen als SCRUM en Agile Testing.

Daarom de titel van dit artikel: Software Test Consultant zoekt nieuwe opdracht!

Ik ben een zeer ervaren tester met langjarige kennis en ervaring in de financiële wereld en in andere bedrijfstakken. Ik heb veel kennis van en ervaring met MKB kredietverlening en betaalsystemen voor het grootbedrijf. Ook weet ik het nodige over hypotheken, creditcards, zorgverzekeringen en (zelfs) telecomsystemen en heb ik gewerkt als tester van werkplaatssystemen voor vrachtwagens.

Maar misschien is mijn beste eigenschap wel dat ik mij snel kan aanpassen aan en kennis kan opbouwen over de business van de klant. En dat ik als tester probeer te werken vanuit een diepgaand begrip van wat de opdrachtgever en de eindgebruiker met hun systemen willen gaan doen.
Omdat kennis en begrip van de business zoveel meer waard zijn dan alleen verstand hebben van testtechnieken en testautomatisering.

Net als vele anderen ben ook ik de laatste jaren bezig geweest met Agile/Scrum, Continuous Delivery en DevOps. De laatste vier maanden ben ik zelfs Scrum Master geweest van een geweldig team mensen.

Ik denk persoonlijk dat Scrum voor veel analisten , ontwikkelaars en operationele mensen een terugkeer van het werkplezier heeft betekend. Omdat het de focus legt op zaken die echt belangrijk zijn, zoals:
Het opleveren van werkende software;
Het recht op het leveren van kwaliteit;
Geen documentatie opleveren omwille van de documentatie zelf;
Het liever opleveren van 8 goedwerkende applicaties, dan van 15 applicaties die nog niet af zijn.

Toch is het van belang te blijven naar de risico’s die aan methodes als Agile/Scrum, DevOps en Continuous Delivery verbonden zijn. Omdat bedrijven in de financiële wereld zich niet meer kunnen veroorloven dat hun systemen niet 24 x 7 operationeel zijn.

In mijn testwerkzaamheden probeer ik de balans, tussen de snelheid en aanpasbaarheid van softwareontwikkeling volgens Agile/Scrum enerzijds en de vereiste stabiliteit en betrouwbaarheid van bedrijfskritische systemen voor financiële instellingen anderzijds, goed in de gaten te houden en hierin goede keuzes te maken. Omdat de interne en externe klanten moeten kunnen rekenen op de bedrijfskritische systemen van de bedrijven waarvoor ik werk.

En nu zoek ik dus naar een nieuwe opdracht als Test Consultant, die ingaat in het nieuwe jaar: vanaf 8 januari 2015.

Ik hoop dat dit artikel een aanleiding voor u is om mijn CV aan te vragen, als u op zoek bent naar een zeer ervaren, gemotiveerde en vooral creatieve testconsultant. 

Dit kan via ealabruyere@tele2.nl of ealabruyere@gmail.com. Ik beloof u dat ik u niet teleur zal stellen!

Met vriendelijke groet,


Ernst Labruyère

No comments:

Post a Comment

Blogoria.de

Blogarchief